Voorwaarden en Gedragsregels

Algemeen

Op het bezoek en gebruik van deze website en overige door ons aangeboden diensten zijn deze voorwaarden en gedragsregels van toepassing. Lees deze voorwaarden en gedragsregels aandachtig voor je de website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat je deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Regels voor het opgeven van een tekstbericht en/of advertentie op Tippeltjes.nl

1.Minimum leeftijd om te registrern en te adverteren is 18 jaar!
2.In advertentie tekst of foto's mogen alleen normale telefoonnummers zoals 06 nummers en vaste nummers worden vermeld, emailadressen, sms nummers, 0906, 0909, 0900 nummers of andere betaalde nummers en/of website adressen mogen absoluut niet worden geplaatst. Plaats telefoonnummer in het daarvoor bestemde veld. Wanneer je een link naar je website toe wilt voegen, zet de website dan niet in de advertentietekst, maar ga naar 'Website toevoegen' in 'Mijn Profiel'.
3.Op Tippeltjes.nl is 1 account per adverteerder toegestaan. Indien je meerdere accounts nodig denkt te hebben neem dan eerst contact met ons op.
4.Op Tippeltjes.nl mag je zo vaak je wilt gratis korte tekstberichten (Tippeltjes) plaatsen, zorg er wel voor dat je het beschaafd houdt en niet gaat 'spammen'.
5.Toegestaan zijn advertenties en berichten van zelfstandige escorts, amateurs die op zoek zijn naar een sexdate, sexcontact, paydate, gangbang etc. De tekst moet een duidelijk raakvlak hebben met de geboden diensten. Geen commerciele advertenties voor websites waar bezoekers moeten inbellen, sms-en, credits moeten kopen etc.
6.Het is toegestaan om een vergoeding aan te bieden of te vragen in je Tippeltjes.
7.Plaats geen advertentie, foto’s en/of teksten die in strijd zijn met enige wetgeving. Het is verboden advertenties te plaatsen voor het aanbieden van, of het verzoeken om sex met dieren en/of het verkondigen van racistische uitingen en verspreiding van kinderporno (sex met minderjarigen)
8.Je bent akkoord dat Tippeltjes.nl je op de hoogte houdt van nieuws en aanverwante zaken omtrent het gebruik op Tippeltjes.nl
9.Tippeltjes.nl behoudt zich het richt voor om zonder opgaaf van redenen advertenties danwel accounts te weigeren of te verwijderen. Tevens behouden ze het recht de regels aan te passen.

Regels voor het gebruik van de site

1.Het is niet toegestaan om advertenties, teksten en/of foto’s te kopiëren van Tippeltjes.nl en te plaatsen cq te hergebruiken op een andere site of voor enig ander doeleind te gebruiken.
Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, verbeur je, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van tekst of foto geldt als een gebeurtenis.
2.Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via de site openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder met betrekking tot het direct-aangebodene of - gevraagde.
3.Het is onder geen beding toegestaan om adverteerders te 'spammen'. Hieronder wordt onder meer verstaan:
- Het sturen van berichten welke geen betrekking hebben op de inhoud van de advertentie
- Het sturen van berichten waarin commerciele diensten of producten worden aangeboden
- Het sturen van berichten waarin melding wordt gemaakt van websites, smsdiensten of 0900 nummers

Indien je (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, verbeur je, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij een bericht geldt als een gebeurtenis.
4.Om in te loggen op de site heb je een account nodig. Hieronder staan de voorwaarden die gelden voor een het gebruik van dit account. Email adressen en andere informatie in uw account vallen onder onze privacy statement en zullen niet aan derden verstrekt worden.
5.Tippeltjes.nl behoudt zich het recht voor om gebruikers en/of IP adressen te blokkeren voor gedeeltelijke danwel gehele toegang tot de site.

Tippeltjes account

1.Wanneer aan alle voorwaarden voor registratie is voldaan, beschik je over een inlognaam en wachtwoord (Tippeltjes account). Deze gegevens zijn strikt prive en dienen vertrouwelijk te worden behandeld. Je gegevens delen met anderen is niet toegestaan. Tippeltjes.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen na verlies of diefstal van een inlognaam en/of wachtwoord.
2.Indien je redenen hebt om aan te nemen dat uw aanmeldingsgegevens door iemand worden misbruikt, dien je Tippeltjes.nl onmiddellijk op de hoogte te stellen

Vrijwaring en aansprakelijkheid

1.Tippeltjes.nl is niet verantwoordelijk voor de door de adverteerder geplaatste teksten en foto's.
2.Tippeltjes.nl is niet verantwoordelijk voor afspraken, overeenkomsten, leveringen van diensten, etc. die voortkomen uit contacten die zijn ontstaan vanuit de advertentie. Tippeltjes.nl is slechts een platform waarop adverteerders en bezoekers via het plaatsen en het reageren van berichtjes of advertenties met elkaar in contact kunnen komen.
3.Sex Markt.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, of vervolgschade, noch is Tippeltjes.nl gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van de website, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische of technische storingen of schade voortvloeiende uit technisch falen van besturingssystemen of aanspraken van derden jegens onze leden.
4.Tippeltjes.nl kan geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluit Tippeltjes.nl, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Tippeltjes.nl is niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van Tippeltjes.nl